Booster vaccinatie

Connie Vreugdenhil gezondheid, health

Alle booster vaccinaties worden door de GGD gegeven.

Kijk voor verdere informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/boostervaccinatie

Twijfelt u over het vaccineren? Bel 088-7555777

Of bezoek de website www.twijfeltelefoon.nl

The practice is very busy; before you call, the following information is important:

All booster vaccinations are given by the GGD. Look for further information at www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/boostervaccinatie

Are you unsure about vaccinating? Call 088-7555777 or visit www.twijfeltelefoon.nl