Praktijkbezoek | Practice Visit

lutma practice, praktijk

Wij vragen u nog steeds een mondkapje te dragen bij een bezoek aan de praktijk aangezien wij de 1.5 meter afstand niet altijd kunnen garanderen.

Kom niet naar de praktijk bij koorts (hoger dan 38 graden) en luchtwegklachten, overleg eerst telefonisch met de assistente. Kom alleen naar de praktijk wanneer u een afspraak heeft, loop liever niet zomaar langs of naar binnen. Ook voor het ophalen van briefjes of recepten probeer dit zoveel mogelijk telefonisch of digitaal via bijvoorbeeld mail, af te handelen.

Per september is Olivia Lodeizen als nieuwe huisarts bij ons begonnen. Zij zal op de dinsdagen en de donderdagen werkzaam zijn.

We still ask you to wear a mouth cap when visiting the practice as we cannot always guarantee the 1.5 meters away.

Do not come to the practice with a fever (higher than 38 degrees) and respiratory complaints, first consult with the assistant by phone. Only come to the practice when you have an appointment, rather not just walk by or in. Also for the collection of notes or recipes, try to handle this as much as possible by telephone or digitally via e-mail, for example.

As of September, Olivia Lodeizen started working with us as a new general practitioner. She will be working on Tuesdays and Thursdays.