Onze praktijk

 • Openingstijden

  iedere werkdag van 08.00 – 17.00 uur

 • Spreekuur op afspraak

  08.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur

 • Avondspreekuur

  op maandag, voor een afspraak kunt u contact opnemen met de assistenteMedewerkers

dr O T Klinkenbijl

Mw. O.T. Klinkenbijl
huisarts / praktijkhouder

maandag, dinsdag en vrijdag
_______
BIGnr. 49060748001

dr C J Vreugdenhil

Mw. C.J. Vreugdenhil
huisarts / praktijkhouder

maandag, woensdag en donderdag
_______
BIGnr. 09060991601

J van der Woude

Jannes van der Woude
assistent

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Anneke Munnik
POH GGZ

dinsdagmiddag en -avond

Conny van den Bussche
POH ouderen

vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Shana Khan
POH GGZ

maandag- en donderdagavond


Delen van medische gegevens

 • Als huisarts kunnen wij uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te kunnen helpen.
 • Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt. Via de link www.volgjezorg.nl leest u hoe dat gebeurt en hoe hiervoor (online) toestemming kan gegeven kan worden.


Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Als huisartsenpraktijk zijn wij aangesloten op het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH) van Amsterdam UMC, locatie VUmc. In dit netwerk werken wij samen met huisartsen, onderzoekers en docenten aan wetenschappelijk onderzoek en aan vernieuwing van zorg en medisch onderwijs. Dit vinden wij belangrijk: het vergroot onze kennis en het helpt de huisartsgeneeskundige zorg verder te verbeteren.

Wat betekent dit voor u? 
Deelname van onze praktijk aan het ANH betekent dat gegevens over de geleverde zorg aan onze patiënten op anonieme basis worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Ook kan het voorkomen dat wij onze patiënten vrijblijvend uitnodigen voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek in het ANH.

Meer weten? 
Lees de ANH folder ‘Wetenschappelijk onderzoek in de praktijk van uw huisarts’: vumc.nl/anh. Op deze website leest u ook informatie over het ANH, resultaten en het ANH privacy beleid.


Hebt u een klacht?

 • Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Het doel van onze klachtenprocedure is dan ook om de vertrouwensrelatie met u te behouden of te herstellen en om onze kwaliteit van zorg te verbeteren. Uw verbetertips en klachten kunnen betrekking hebben op alle dienstverleners in onze praktijk, het (medisch) handelen, de bejegening en communicatie of op onze praktijkorganisatie. Wij staan open voor tips – opmerkingen – klachten.
 • Naast dat we zullen zoeken naar directe oplossingen, registreren wij uw tips en klachten voor intern gebruik en hopen op die manier meer inzicht te krijgen in waar onze praktijk volgens u beter moet worden.

  Meer informatie
  Meer informatie over de klachtenprocedure van uw huisarts kunt u vinden op de volgende pagina: Klachtenprocedure. Om schriftelijk een klacht in te dienen, kunt u onderstaand formulier invullen en aan de praktijk sturen of afgeven. Download het klachtenformulier