Herhaalrecept aanvragen

U kunt via het patiëntenportaal recepten aanvragen die eerder aan u zijn voorgeschreven door uw huisarts. De medicijnen kunnen de volgende werkdag worden opgehaald bij uw apotheek.


  • Receptenlijn
    U kunt ook een aanvraag doen via de receptenlijn, 020 679 00 44. Wij vragen u dit tijdig te doen (tussen twee dagen en een week voordat uw medicijnen op zijn). Indien u de assistente persoonlijk wilt spreken over herhaalrecepten dan kan dat ook telefonisch.
  • Receptenbrievenbus
    Ook kunt u de lege medicijndoosje(s) in de receptenbus deponeren, deze staat in de wachtkamer. Wanneer u de recepten voor 12.00 uur aangevraagd hebt dan kunt u uw herhaalmedicatie de volgende werkdag na 15.00 uur ophalen bij uw apotheek.